Pro nás, tak jako pro naši firmu je naprosto nezbytné, abychom sjednotili celkové úsilí podniku k dosahování našich cílů. Jelikož jdeme-li všichni jedním směrem, můžeme se podpořit a netříštíme své úsilí při neefektivní práci, která může snadno vést k ukončení činnosti podniku v důsledku neschopnosti plnění závazků.
kalkulačka a výpočet
Všichni ve firmě máme společnou vizi, která se může měnit, ale měla by být více či méně stabilní a její podstata by se měla posouvat k vývoji.
Z vize jsme si vytvořili cíle, které nám úžeji specifikují, jak dosáhneme své vize a z cílů pak získáváme prostředky a indikátory úspěchu. Dle toho, co je vaším cílem pak může být váš produkt prostředkem, nebo naplněním cílů.

Úroveň ceny

–          Vyšší: soustředíme se na maximalizace zisku. Vysoké ceny za jeden produkt, můžeme si to dovolit vzhledem k tomu, co produkujeme, nebo díky naší pověsti na trhu a exkluzivitě našich produktů, mezi zákazníky.
–          Nižší: naším cílem je maximalizace tržeb. Co nejvíc za co nejmíň. Snažíme se dostat mezi spotřebitele co největší množství produktu za velmi dostupnou cenu, kdy není problém, aby si kdokoli tento náš výrobek/službu koupil a ideálně se vrátil pro víc.
–          Přežívání: snažím seudržet na trhu, kde mám velice intenzivní konkurenci. Tam kde je veliká konkurence, musíme najít metody, jak se odlišit od ostatních, například tvorbou značky a podobných fíglů.
–          Expanze: to pro nás znamená maximalizace tržního podílu. Růst se dá, dál jen dál.
–          První: v tomto případě se pak stáváme vedoucí firmou s nejlepším postavením v kvalitě. Pozor, v okamžiku, kdy se dostanete do vedoucí pozice, stanete se cílem všech pod sebou, a to k vám se bude upírat i pozornost veřejnosti.
rozpočet domácnosti
Podle toho, do které kategorie spadáte, tvoříte i cenu. Výšku pak můžete zvolit podle toho, jak je vnímána vaše firma na trhu. Jestli jsou vašimi zákazníky všichni, nebo jen uzavřená společnost. Máte-li dobrou pověst, špatnou pověst, cenu ovlivňuje skoro všechno, na co si vzpomenete…