Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Podle odborných odhadů ji mají jedno až dvě procenta lidí. Stát nyní zavádí plošné kontroly dětí na poruchy autistického spektra. Vyšetřovat se budou při preventivní prohlídce ve věku jednoho a půl roku dítěte.

Autismus je vrozená odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že se dítě chová jinak než jeho vrstevníci. To znamená, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí a slyší, a špatně vyhodnocuje informace. Projevuje se to především:
ü v komunikaci
ü v neadekvátní reakci na běžné situace

Na druhou stranu může dítě postižené autismem výrazně převyšovat ostatní, například v matematice, v cizích jazycích nebo v umění.

Tyto děti vyžadují každodenní rutinní režim. Pokud se z něho vybočí, začnou být nervózní nebo dostanou záchvat.

Okolí se často na děti i dospělé postižené autismem dívá jako na blázny a podivíny.
Čím dříve se na poruchu autistického spektra přijde, tím větší má dítě šanci na zapojení se do běžného života, chodit do školy a do zaměstnání, starat se o sebe a svou rodinu.

Doposud mnohdy záleželo jen na rodičích, jestli si u svého dítěte všimnou podezřelého chování, vyhodnotí to jako rizikové a začnou to řešit se specialistou. Plošné kontroly autistického spektra by měly tyto rizika odhalit zavčasu.

Čeho si můžou u dětí všimnout sami rodiče?
ü Nereaguje na své jméno
ü Opožděný vývoj jazyka
ü Nereaguje na pokyny
ü Raději si hraje samo
ü Žije si ve vlastním světě
ü Náhlé změny v chování
ü Nemá rádo mazlení ani doteky
ü Má záchvaty vzteku
ü Má tiky
ü Nemá rádo hlasité zvuky

Jak se léčí autismus?
Toto postižení je bohužel celoživotní, takže k úplnému vyléčení nedochází. Lze ho ale mírnit. Jde o to, abychom dítěti naším přístupem umožnili porozumět světu, který ho obklopuje. Jedině tak dochází ke zlepšení.

Lze také využít mnoho alternativních metod a terapií, například hyperbarickou terapii nebo Vojtovu metodu. Samozřejmě je nejdůležitější pravidelně navštěvovat pedagoga, protože jedině díky speciální péči lze těmto dětem pomoci.