Všichni, kdo pracují, vědí, jaký má pro ně význam jejich měsíční mzda, přesněji řečeno výplata, kterou dostávají obvykle právě v měsíčních intervalech. Respektive ale i v intervalech jiných, poněkud kratších nebo třeba i delších. My všichni víme, že když takovou výplatu dostaneme, musíme si ji rozvrhnout tak, abychom s ní dokázali vydržet přinejmenším do chvíle, kdy dostaneme výplatu následující. A není určitě na škodu, když nám z této navrch i něco zbude.

Méně významnou nebo dokonce bezvýznamnou by mohla našincům připadat mzda hodinová. Vždyť přece nedostáváme výplatu po každé odpracované hodině a také není naší potřebou postarat se o to, abychom s touto výplatou vydrželi až do další podobné odměny, která přijde už za další hodinu. A tak bychom mohli tuto záležitost klidně i podceňovat.

krabička mincí

Jenže podceňovat hodinovou mzdu se také rozhodně nevyplácí. I ta má pro pracující lidi nepochybný velký význam. Který nám dojde, pokud se nad jejím smyslem skutečně hlouběji zamyslíme.

Protože nám i hodinová mzda dává určitou výhodu. Vzhledem k tomu, že je její minimální hranice jednoznačně stanovena a nikdo z normálně pracujících lidí pod ni nesmí klesnout, má každý člověk jistotu, že nebude odírán. Což by se mohlo stát i lidem se slušnou měsíční výplatou. Určitě si dokážete představit člověka, který by měl sice určitou obstojnou měsíční výplatu, ale na její získání by musel pracovat celý měsíc nonstop, bez pauzičky. Je jasné, že by to byla vydřená mzda a vzhledem k vynaloženému úsilí naprostá almužna.

smutné prasátko

A proto je dobře, že máme kromě jisté minimální časové mzdy stanovenou i minimální mzdu hodinovou, kterou musíme určitě získat. A abychom si ověřili, zda dostáváme to, co dostávat máme, dá se použít pro výpočet čisté mzdy na hodinu Kalkulačka čisté mzdy. Ta nám snadno ověří, zda nejsme my zaměstnanci zaměstnavateli šizeni. A přece bychom se nenechali vzít na hůl!