Používejte mapu

Někteří lidé v okamžiku, kdy plánují poznávací zájezdy a dovolenkové pobyty v tomto duchu, sází na turistické průvodce a informační portály, jako jsou infocentra, nebo specializované servery zaměřené na pamětihodnosti a přírodní krásy naší země. My vám však můžeme doporučit vlastní aktivní přístup – vzít do ruky mapu a přímo na mapovém podkladu vyhledávat zajímavá místa. Takto vám nemůže nic uniknout, ať už sledujete mapu papírovou (pochopitelně aktuální), anebo elektronickou.

Jižní Morava – turisticky atraktivní region

Při vyslovení názvu regionu „Jižní Morava“ mnohé z vás napadnou rozsáhlé vinohrady – to bychom však tuto krajinu výrazně omezili do jednotvárné podoby. Najdete tu i jiná zajímavá místa, která byste v případě zajištění ubytování Lednice Valtice neměli přehlédnout:

zámek Lednice

Lednicko-valtický areál – je uměle vytvořený park o obrovské rozloze, která je téměř srovnatelná s Prahou. Šlechtický rod Lichtenštejnů zde nechal přestavět původně renesanční zámek do novogotické podoby. V jeho blízkosti se nachází obří skleník a součástí krajinného parku jsou i rybníky, uměle vysázený les a romantické menší stavby, např. Minaret, Apollónův chrám a Janův hrad.

zámek Mikulov

CHKO Pálava – chráněná krajinná oblast, jejíž součástí je vápencové pohoří Pavlovské vrchy a rozsáhlé prostory kopcovitých vinohradů. Patří sem i město Mikulov včetně městské památkové rezervace, Přírodní rezervace Svatý kopeček a část obce Dolní Věstonice, na jižním břehu novomlýnské vodní nádrže. Dolní Věstonice jsou významným archeologickým nalezištěm, které proslavila známá figurka Věstonická venuše.

Nové Mlýny – jde o soustavu tří propojených vodních nádrží, které měly přepažením řeky Dyje zvýšit v období socialismu zemědělské výnosy, a zároveň regulovat průtok vody při povodních. Dnes se dvě (horní a dolní) přehrady využívají k rekreačním účelům a prostřední nádrž je koncipována jako chráněné území (přírodní rezervace).