V Biblii Äítame: „Zlá spoloÄnosÅ¥ kazí užitoÄné zvyky“. To platí aj v posilovni. KeÄ sa pravidelne stretávate s ľuÄmi, ktorých nazývame dopingoví hrieÅ¡nici (alebo eÅ¡te lepÅ¡ie: hazardéri so životom a zdravím), môžete sa dostaÅ¥ k mylným informáciám o látkach nazývaných anabolické steroidy.

Nie každý si uvedomuje riziko, ktoré podstupuje, keÄ zaÄne tieto látky užívaÅ¥. Veľké a silné svaly nie sú to jediné, Äo dostanete. Môžete napríklad dostaÅ¥ vyrážky… Äo by nebol taký problém. Je tu ale riziko poÅ¡kodenia Äi zlyhania vnútorných orgánov, hormonálna nerovnováha, zmeny správania a pod. Z mnohých následkov sa už nemusíte nikdy dostaÅ¥. Zdokumentované sú aj prípady ohrozenia života najmä u mladých ľudí, ktorí nevedia steroidy správne užívaÅ¥.

Pred rozhodnutím užívaÅ¥ anabolické steroidy sa poraÄte s odborníkom na tieto látky. NepoÄúvajte návÅ¡tevníkov posilovne ani kamarátov, ktorí tvrdia, že s tým majú skúsenosti. Vyhľadajte si dôveryhodné informácie, ktoré neprehliadajú toxické úÄinky – a potom sa zodpovedne rozhodnite.