V bazénech bychom měli mít zásadně jenom nezávadnou vodu, v níž by jeden neriskoval nic nepříjemného, ne-li ještě horšího. Taková voda by měla být čistá, průzračná, nezkalená, ovšem nejen to. Měla by být kvalitní nejen na první pohled, ale i poté, co by si ji člověk prohlédl klidně i pod mikroskopem. A měla by mít i kvality, jež ani mikroskop nedokáže potvrdit.
Abyste takovou vodu v bazénu měli i vy, . Protože ty tam jsou doby, kdy se ještě věřilo bludu, že síťka a chlórové tablety k udržování kvalitní bazénové vody stačí.
nohy po kotníky ve vodě

Nestačí.
Péče o kvalitu vody v bazénu je totiž něco daleko složitějšího. A nejednou vám nepomůže dokonce ani ta nejkvalitnější bazénová chemie. Protože nemá-li taková voda správné pH, nemá-li správnou koncentraci aktivního oxidačního činidla, je jakákoliv jiná péče v podstatě jenom honěním pověstného bycha, kterého stejně nelze nikdy dostihnout a porazit.
A má-li být člověk schopen všechny nezbytné parametry vody sledovat, neobejde se bez testerů. Testerů chlóru, brómu či kyslíku, to podle toho, jaká bazénová chemie se v té které nádrži používá.
Tester může například odhalit příčinu toho, proč není voda kvalitní ani při dodržení všeho, co se v návodech k oné chemii píše. Pokud totiž hladina pH neodpovídá doporučeným optimálním hodnotám nebo koncentrace aktivní látky prudce poklesla pod doporučovanou hodnotu, je rázem na problémy zaděláno, a ničím jiným než testerem se takováto chyba odhalit nepodaří.
kluk v bazéně

Kdežto pokud se tyto dva parametry podaří udržovat na žádoucí hodnotě, má člověk kvalitu vody jistou.
Totiž má ji pochopitelně jistou jedině tehdy, když se o bazén stará ve všech ohledech. Tedy nejen v tom právě zmíněném, ale i ve všech ostatních. Protože třeba ani to nejideálnější pH si neporadí s tím, co do takového bazénu napadá, co tam na sobě nanosí člověk nebo i kdokoliv jiný z řad pozemské fauny.
Jenže s většími mechanickými nečistotami si člověk věděl rady vždycky a na jejich odstraňování mu nepřipadá nic nelogického a neobvyklého. Zatímco hodnoty něčeho na první pohled neviditelného jsou dodnes leckomu tabu.
A tak by tomu být nemělo. Protože jen s čistým bazénem je horké léto krásné.