Životní styl je téma samo o sobÄ›. Protože jsou lidé, když budou žít urÄitý životní styl a budou mít urÄité životní standardy, tak je to velice prima, protože lidé se takhle alespoň dozví, jak žijí anebo jak by také chtÄ›li žít. Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba žijí takovým životním stylem, který jim vyhovuje, ale samozÅ™ejmÄ› jsou také lidé, kterým tÅ™eba jejich životní styl nevyhovuje, ale nechtÄ›jí to mÄ›nit tÅ™eba z toho důvodu, že na to nemají Äas nebo jejich partner, druhá poloviÄka tohle vůbec mÄ›nit nechce. VÅ¡echno potom je v tomhle ohledu velice smutné, protože když lidé chtÄ›jí zmÄ›nit svůj životní styl, ale ten druhý v rodinÄ› to nechce, tak je to velice nároÄné a složité.

RodiÄe jezdí Äasto na kole.

TÅ™eba nÄ›kdo chce zhubnout a jíst zdravÄ› a mít lepší zdravotní styl, tak je to velice složité, když tÅ™eba zbytek rodiny tohle nechce, protože toho jednoho ÄlovÄ›ka, který chce zmÄ›nit životní styl, tak ho bude lákat to, když tÅ™eba zbytek rodiny si dá nÄ›jaké tuÄné sladké jídlo a vy budete mít tÅ™eba nÄ›jaké suchary anebo odtuÄnÄ›ný jogurt. V tomto případÄ› je velice smutné a nároÄné, že vás rodina v tomhle ani nepodpoří. Tohle podobného jsem mÄ›la já u nás v rodinÄ›. To jsem byla asi jako Å¡estnáctiletá holka a chtÄ›la jsem zhubnout nadbyteÄná kila. Bylo to asi sedm nebo osm kilo.

S partnerem máme rádi dlouhé procházky.

Bohužel rodina mě v tomhle nepodporovala, takže jsem spíše kila ještě nabrala. Byla jsem z toho opravdu nešťastná a nevěděla jsem, co mám dělat. Naštěstí, když jsem se potom odstěhovala k partnerovi, tak partner mě pochopil a řekl mi, že jestli chci něco se sebou dělat, že mi v tom pomůže, že samozřejmě ale žádnou změnu nepotřebuji, že on mě má rád taková, jaká jsem. Ale pokud se cítím já špatně, že mi s tím rozhodně pomůže, takže mě tohle potěšilo a jsem ráda, že alespoň partner věděl, jak na tom jsem a že potřebuji pomoct a že chci změnit svůj životní styl k lepšímu.